Vietnamese Tiếng Việt | Full Stop Australia

Vietnamese Tiếng Việt

Skip to main content

Lạm dụng tình dục và ngược đãi trong gia đình và trong nhà xảy ra khi một ai đó dùng quyền lực để kiểm soát và làm hại quý vị.

Ngược đãi có thể xảy ra ở nhà hay trong cộng đồng. Bất kể quý vị là ai, mấy tuổi, thuộc tôn giáo, văn hóa hoặc giới tính nào.

Ngược đãi có thể là:

  • Một ai đó coi thường quý vị làm cho quý vị cảm thấy nản lòng
  • Kiểm soát xem quý vị đang ở đâu, đang với ai
  • Không cho quý vị gặp gia đình hoặc bạn bè
  • Một ai đó giám sát điện thoại, email của quý vị
  • Kiểm soát xem quý vị có bao nhiêu tiền và những gì quý vị có thể mua

Đôi khi một ai đó sẽ:

  • Đe dọa gây thương tích hoặc làm như vậy đối với quý vị
  • Bắt quý vị phải làm việc gì kể cả hành động tình dục

Tất cả những cảnh đó đều là ngược đãi và không thể chấp nhận được.

Bị ngược đãi có thể làm cho quý vị cảm thấy cô độc, sợ hãi và vì sợ mà không dám nhờ ai giúp. Người gây tổn thương thường quy rằng đó là lỗi của quý vị làm cho quý vị rốt cuộc cảm thấy hổ thẹn, buồn hoặc lo lắng rồi lại quay ra tự trách mình. Tất cả những cảm xúc ấy không có gì là lạ. Quý vị không có lỗi.


Vòng luẩn quẩn của ngược đãi

Mọi người thường viện cớ hoặc xem nhẹ hành vi ngược đãi của họ. Họ có thể đổ lỗi cho quý vị, cho người khác hoặc viện cớ như bị căng thẳng, do rượu hoặc mệt mỏi.

Họ có thể đe dọa sẽ ra đi, hoặc gây tổn thương hoặc tự vẫn. Mọi việc có thể trở nên rắc rối bởi vì người đó có thể trở nên khó lường.

Sau khi gây tổn thương cho quý vị, họ có thể lại tỏ ra ân hận và trở nên tử tế hoặc lại hứa hẹn là họ sẽ không hành động như thế nữa, song mọi việc lại tái diễn.


Ngược đãi là không chấp nhận được

Điều quan trọng cần hiểu là không thể nào bào chữa cho hành động ngược đãi.

Người ta chọn cách cư xử như vậy và họ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Quý vị có quyền được cảm thấy an toàn.

Tổ chức ‘Full Stop Australia’ chúng tôi giúp những ai từng bị lạm dụng tình dục và ngược đãi trong gia đình và trong nhà.

Chuyên gia tư vấn làm việc 24/7 qua số 1800 385 587, chúng tôi tư vấn bằng tiếng Anh và có người thông dịch.

Vui lòng lên trang www.fullstop.org.au